Tävlingar – Anläggningsskiss

Tävling inomhus ingång på långsida:          Anläggningsskiss