Tävlingar – Anläggningsskiss

Tävling inomhus: ingång på långsida