Ridskolan - vid kallare än -5 flyttas lektionerna till stora ridhuset