Medlemsbrev april

2024-04-19

 

Nyhetsbrev april 2024 – Stora ridhuset öppnar!

Lördagen den 13 april var det äntligen dags för utlovad dialog mellan ARK:s medlemmar och Arvika kommun. Ett 60-tal medlemmar passade på att ställa sina frågor till kommunens företrädare Hans Karlsson och Eriqa Lindsten.

Vid mötet utkristalliserades två spår för det fortsatta arbetet: Det ena handlar om ridhussituationen här och nu. Det andra handlar om anläggning för Arvika ridklubb på lång sikt.

Frågan om ridhuset här och nu är förstås den allra mest akuta frågan och den som upptagit personalens och styrelsens fokus sedan ridhusets stängning. Där meddelade kommunen i förra veckan att det är säkert för oss att använda stora ridhuset igen men att taket fortfarande behöver bytas.

Den här veckan har vi lagt mycket kraft på att förstå skälen till kommunens ändrade hållning och på att försäkra oss om att det verkligen är säkert att nyttja ridhuset. Efter de senaste dagarnas dialog med ansvariga inom kommunen är vi nu trygga med att öppna ridhuset igen.

Idag fredag den 19 april öppnar vi alltså åter dörrarna till vårt stora ridhus. I samband med det stänger vi baracken som utgjort tillfälligt klubbhus.

Vad gäller takbytet är budskapet från kommunen att det ska kunna dra igång i närtid och då behöver ridhuset stängas på nytt men endast under en begränsad period.

När det kommer till frågan om en ny anläggning för vår ridklubb så lever den vidare men med en mer utdragen tidslinjal. Här väntas beslut tidigast våren 2025 vilket innebär gott om tid för vår förening att tänka till kring möjligheter, utmaningar och förutsättningar med en ny anläggning.

För dig som vill läsa mer om vad som hände vid medlemsmötet med Arvika kommun så finns ett referat från mötet. Se bilaga.

Parallellt med frågan om ridhuset går planeringen vidare för Arvika ridklubbs trivseldag den 9 maj. Dagen vänder sig till medlemmar och intresserade arvikabor. Dagen kommer att innehålla riduppvisning, parad med ridskolans hästar, tipspromenad, käpphästhoppning och ponnyridning för de yngre men även prova-på-ridning för vuxna. Vi kommer att ha lotterier med fina priser och förstås även servering.

Vi håller tummarna för en rolig dag med stor uppslutning och vackert väder – vi ses där?!

Styrelsen genom

Johanna Nilsson och Bodil Lundberg

 

Referat från medlemsmöte med Arvika Ridklubb och
representanter för Arvika Kommun

Närvarande vid mötet var ca 60 medlemmar från Arvika Ridklubb, Styrelsen och US för Arvika Ridklubb, Kicki Ljosdal Stallchef, Eriqa Lindsten Kultur- och Fritidschef, Hans Karlsson Kommundirektör.
Mötet hölls i hörsalen på Biblioteket lördagen den 13/4 kl 10-12.

Mötet inleddes med att Hans Karlsson berättade om hur processen har sett ut så här långt. Sen öppnades för frågor där vår ordförande Johanna Nilsson agerade moderator.

Nuläge och nästa steg
• Kommunen har fått en ny rapport (kommunen tillhanda torsdag 11/4) som visar att ridhusbyggnadens konstruktion håller och att ridhuset är säkert att vistas i. Taket behöver fortfarande bytas och tills det är bytt skall det skottas enligt särskilt schema.

  • Då det finns frågetecken från ARKs sida när det gäller den nya rapporten om ridhusets bärighet förblir ridhuset stängt tillsvidare.
  • Styrelsen går till botten med frågetecknen kring rapporten och återkommer med information kring eventuellt öppnande av ridhuset.
  • Kommunen för samtal med styrelsen och byggnadsarbetare för att komma fram till när takbyte kan ske.
  • Kommunen fortsätter parallellt att utreda ny anläggning och flytt till annan plats. Beslutet fattas politiskt och eventuell ny anläggning kommer dröja flera år.
  • Styrelsen är i process med att skicka in en ansökan till kommunen om bidrag för förlorade intäkter och inväntar svar på denna.
  • Styrelsen kommer arbeta för att förbättra upphämtning av information från medlemmar, samt att förtydliga hur man som medlem kan föra fram information.

Det finns en oro bland många medlemmar för att man ska upptäcka fler brister i ridhusbyggnaden när takbytet väl påbörjas, och att vi då står inför en ny period där ridhuset blir stängt en längre tid. Denna oro har lyfts fram.

Stort tack till alla medlemmar som kom till mötet och för det fina och värdefulla engagemanget för Arvika Ridklubb!

/Malin Linell, sekreterare i styrelsen
13/4 2024