Nyhetsbrev

2024-03-28

Nyhetsbrev mars 2024 – Vad händer med ridhuset?

Frågorna är många och engagemanget är högt, men det finns även en del oro och därför vill vi i styrelsen med det här informationsbrevet ge en bild av nuläget – som en liten brygga mot kommande medlemsmöte.

Från den dag man beslutade att stänga ridhuset har det funnits en tät dialog mellan representanter från kommunen och Arvika Ridklubb. Personal och styrelse har varit tydliga med att den situation vi befinner oss i nu inte kan fortgå längre än till sommaren eftersom det har så stor påverkan på hela verksamheten. Kommunen har valt att gå djupare in i frågan och vill utreda hur den långsiktiga lösningen ska se ut innan man fattar beslut om den kortsiktiga. Som många av er har hört och läst genom media finns förslaget att bygga en helt ny anläggning på en annan plats. Det skulle kunna ge klubben möjlighet att expandera samt att utnyttja omgivningarna bättre, men frågan kvarstår vad som ska göras här och nu. Frågorna hänger ihop och därför har beslutet dragit ut på tiden.

Vi har gjort en sammanställning över förlorade inkomster och praktiska utmaningar. Vi har påtalat hur situationen påverkar hästar, lektionsryttare, privatryttare, rehabridning, US, personalen med flera. För att underlätta här och nu har vi fått hjälp med flera områden, tex att göra iordning utebanan så att den blev ridbar första veckan i mars, förbättra underlaget i lilla ridhuset, sätta upp baracker för personalen och som klubbrum.

Förutom att vi inte vet hur planerna vidare ser ut vet vi inte heller om eller vilken grad av ekonomisk kompensation vi kommer kunna få del av. Därför har vi heller inte möjlighet att svara på frågor om eventuell kompensation för våra medlemmar som fått försämrade möjligheter.

Medlemsmötet är till för att medlemmar ska få möjlighet att ställa frågor och föra fram åsikter, både till styrelsen och till representanter från kommunen. Däremellan arbetar styrelsen på uppdrag av medlemmarna, driver frågan och bevakar klubbens intressen.

Det går alltid att kontakta ordförande Johanna om man har någon fundering, men för Johanna liksom för alla andra i styrelsen är det här ett ideellt fritidsuppdrag och det kan vara svårt att hinna svara på studs.

Vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att komma till medlemsmötet. Glöm inte att man behöver anmäla sig!

För att ändå ha något konkret att se fram emot så planerar vi en trivseldag i början av maj. Mer information kommer!

Styrelsen genom
Malin Linell, sekreterare