Ridskolans tillkomst

I mitten av 50-talet fanns ett antal ridintresserade som varje vecka åkte till Karlstads Ridklubb för att lära sig rida. Då resvägen var lång, beslutades det att bilda en egen ridklubb i Arvika. Det första mötet ägde rum i november 1955 där en interimsstyrelse bildades.

Arvika Ridklubbs första ordförande hette Ragnar Wennerstrand och ridklubbens verksamhet startade i Stålsberga hemma hos Nils Nyquist som också var den första ridläraren. Hästarna var till största delen kronhästar från I2 i Karlstad.

År 1961 invigdes ridklubbens nya ridanläggning på Viks gård i Arvika. Då hade föreningens medlemmar byggt om en gammal ladugård till stall och vagnslidret blev den första manegen som fortfarande används som extra manege.

År 1995 invigdes det nya ridhuset med pompa och ståt. Kommunalrådet invigningstalade och en mycket uppskattad show följde.

Arvika ridklubb är en relativt liten klubb med ett medlemstal som pendlar mellan 350 och 400. Anställd personal sköter hästar och ridverksamheten. Men många timmars ideellt arbete står medlemmarna för.

Ridklubben har två stallar, varav den ena inhyser 6 st privata hästar. I ridskolans stora stall finns 31 platser varav 12 platser är uthyrda till privathästar. Övriga platser nyttjas av ridskolans hästar.

Inom ridskolans område finns rasthagar, en uteridbana samt en terrängbana där det 1998 arrangerades fälttävlan för första gången. Ridklubben arrangerar dessutom hopp- och dressyrtävlingar för både ponnyer och hästar. I det nya ridhuset har klubben, med hjälp av bidrag, byggt en cafeteria och studierum som invigdes våren 1998.