Regler för externa tränare

Regler för externa tränare på Arvika Ridklubb

Endast ridlärare anställda av ARK samt tränare godkända av ARK får undervisa på anläggningen.

Tränare som nyttjar ARK’s anläggning för egen verksamhet ska inneha F-skatt, ansvarsförsäkring och adekvat utbildning i Ridsportförbundet eller motsvarande.

Tränaren ansvarar för att ridhus/ridbana mockas och att rapportera eventuella skador på inventarier och material.

Verksamhetschef och/eller styrelse har rätt att neka tränare som inte vidhåller gott horsemanship och sportsmanship.

Enskild träning

Extern tränare ska erlägga 50 kr/ekipage vid nyttjande av ARK’s anläggning för enskild träning. Detta gäller även träning via Skype och dylikt.

Anmälan om träning ska ske till verksamhetschefen senast två dagar i förväg. Tränaren får ha max ett ekipage åt gången, om fler ska delta måste ridhuset/ridbanan hyras enligt nedan. Ridhus/ridbana får nyttjas av andra ekipage under träningen.

För att få träna enskilt gäller att ryttaren erlagt anläggningsavgift enligt gällande prislista.

Hyra av ridhus/ridbana

Vid hoppträning eller träning med två eller fler ekipage samtidigt måste ridhuset/ridbanan hyras, dvs. utestänga andra ekipage.

Ansökan om att få hyra ridhuset ska ske senast en vecka innan tillfället till personalen.

Vid ansökan en månad eller längre i förväg tas en depositionsavgift á 100 kr ut per tillfälle. Denna avgift dras sedan ifrån den totala hyran för träningstillfället. Vid avbokning senare än en vecka innan träningstillfället fryser depositionsavgiften inne.

Hyra av ridhuset ska ske för hela den tid tränare och dess elever använder ridhus/ridbana, vilket även innebär framridning, avskrittning, fram- och bortplockning av hindermaterial. ARK förbehåller sig rätten att tilläggsfakturera för varje påbörjad halvtimme vid överskridande av tiden. Tävlingshinder/material får ej användas.

Avgifter enligt gällande prislista.

Deltagande ryttare behöver ej ha erlagt anläggningsavgift eller medlemsavgift när ridhus/ridbana är uthyrt till tränare.

Betalning

Betalning för enskild träning samt depositionsavgift ska göras utan dröjsmål via Swish, 1230798546. Ange tydligt vad betalningen gäller.

Hyra faktureras.

/Styrelsen Arvika Ridklubb