Villkor för anläggningskort & nyttjande av ridhus/ridbana

Villkor för anläggningskort

Arvika Ridklubb erbjuder medlemmar med egen häst att rida i anläggningens ridhus, på utebana samt terrängslingor. För att få utnyttja anläggningen krävs att man tecknat anläggningskort och erlagt medlemsavgift enligt gällande prislista alternativt betalat medlemsavgift och engångsanläggningsavgift.

Alla ryttare på dina hästar måste vara medlem i Arvika Ridklubb.

Avgiften betalas via swish. Du som betalar per gång ska swisha innan urlastning.
Swish: 123 079 85 46

 

När du betalat in avgiften innebär det att du samtidigt tagit del av och godkänt villkoren.

 

 • Du får utnyttja ridhusen, utebanan och terrängslingor då de inte är upptagna av lektionsverksamhet, organiserad träning, uthyrning eller andra aktiviteter. För exakta tider, se ridhusschema och kalendern på startsidan.
 • Uppehållet på vardagskvällarna i stora ridhuset är vikt till våra hyresgäster och de som löst/tänker lösa ryttarlicens under innevarande år för ARK. I möjligaste mån ska de som ska rida gå in i ridhuset samtidigt vid uppehållets början.
 • Godkänd hjälm ska bäras vid all ridning på anläggningen. Säkerhetsväst skall bäras vid all hoppning t.o.m. det år ryttaren fyller 18 år.
 • Medlemmar med anläggningskort har möjlighet att reservera/boka ridhus/ridbana under vissa tider enligt nedan.
 • Enskild undervisning i ridskolans regi kan pågå alla dagar i veckan utan att ridhuset/ridbanan är bokad/reserverad. Det är tillåtet att rida samtidigt om stor hänsyn visas till eleven.
 • På ARK är det endast anställda ridlärare och tränare godkända av ARK som får undervisa. Om du har önskemål om någon särskild tränare – kontakta verksamhetschefen.
 • Du är själv ansvarig för att följa reglerna för användande av ridhus/ridbana enligt nedan.
 • Det är enbart hästar uppstallade på ARK som får vistas i stallen.

 

Om du eller dina medryttare bryter mot villkoren för anläggningskort kan du fråntas detta och inbetald avgift återbetalas ej.

 

Regler för användande av ridhus/ridbana

 

 • Ta om möjligt av täcke etc. innan du går in
 • Knacka och invänta svar innan du går in i ridhuset.
 • Sitt upp och av i mitten av banan.
 • Det är förbjudet att ha hörlurar när du rider i ridhuset eller på utebanan.
 • Skritt sker innanför spåret.
 • Mocka efter din häst innan du lämnar ridhuset.
 • I lilla ridhuset är enkel hoppning tillåten om det är ok för övriga ryttare.
 • Det är inte tillåtet att ha med egen tränare.
 • Longering och tömkörning är endast tillåtet i lilla ridhuset om du är ensam.
 • Lösgaloppering/lössläppt häst är inte tillåtet i något av ridhusen.
 • Ridning tillsammans med andra ekipage får endast ske om du kan framföra din häst på ett sätt som är säkert för både dig själv och för de andra.
 • Vid ridning på terrängslingorna ska stor hänsyn visas för de som rider på utebanan och terrängslingan. Man möts alltid i skritt, och man skrittar alltid genom kurvan vid utebanan.
 • Hästägareförsäkran gäller på hela anläggningen.
 • Alla hästar ska ha giltig vaccination.
 • Förbjudet att använda tävlingshinder/-material.
 • Parkering med transport sker mellan ridhusen (blockera inte dörrarna). Mocka alltid efter din häst.
 • Uppvisa alltid gott horsemanship och sportsmanship.
 • Respektera att Arvika Ridklubbs ridhus och ridbana är en träningsarena.
 • Det är ok att rida I stora ridhuset efter sista lektionen avslutats, om ridlärare kontaktats innan. Man skall då vara på plats när lektionen avslutas.
 • Vid utnyttjande av ridhus/ridbana på anläggningen sker detta på egen risk. Det är var och ens ansvar att du på ett säkert sätt kan hantera din häst både på marken och uppsuttet. Anpassa alltid din ridning efter underlaget och hästens utbildningsståndpunkt.

 

 

Fri hoppning på söndagar

 

På söndagar mellan 15.30-17.30 och 17.30-19.30 är det fri hoppning i stora ridhuset.

Du ansvarar själv för att plocka fram och bort allt hoppmaterial och att ordningen vidhålls i hinderförrådet. Det är inte tillåtet att använda tävlingsmaterial.

Max 5 ryttare i varje grupp.
Platserna är reserverbara hela veckan för hästar som är uppstallade på anläggningen, och från och med onsdag samma vecka kan även övriga medlemmar (med anläggningskort eller engångsavgift) reservera sig på lediga platser. Om samtliga platser blir fulltecknade läggs ytterligare en tid till kl 19.30.

Om ridhuset är uthyrt under den ordinarie hopptiden så förskjuts den med motsvarande tid.

Här (länk) anmäler man sig till hoppningen. Man är själv ansvarig för att radera sitt namn efter hoppningen.

 

Enskild reservation/bokning

 

Medlemmar har möjlighet att reservera/boka ridhus/ridbana för enskild ridning/hoppning under vissa tider.

För att hoppa i stora ridhuset och på utebanan måste man reservera och om man är fler än två samtidigt måste ridhuset/utebanan bokas.

Samtliga som deltar ska ha anläggningskort alternativt vara medlem och betala engångsanläggningsavgift. Man får inte ha egen instruktör/tränare med sig.

Vid bokning utestänger man alla andra och betalar en avgift enligt gällande prislista. Vid reservation är det tillåtet för andra att rida och det kostar inget extra.

Man bokar/reserverar senast två dagar i förväg hos verksamhetschefen.

 

Tider i ridhusen (Med reservation för ändringar)

 

OBS! Kolla alltid aktivitetskalendern för att se eventuella uthyrningar, bokningar eller reservationer. Enskild undervisning och rehabridning i ridskolans regi kan försiggå utan reservation alla dagar i veckan. Det är då tillåtet att rida samtidigt, och stor hänsyn skall visas till eleven.

 

Stora ridhuset

Lediga tider (undervisning och rehabridning kan pågå)

Måndag-torsdag 09.00-16.00

Fredag 09.00-14.00, 15.00-16.00

Lördag 07.00-21.00 (undantag:vid kallare temperatur än -5 är lördagslektionerna i stora)

Söndag 07.00-15.30

Boknings-/reserverbara tider för enskild ridning/hoppning

Måndag-fredag 09.00-10.00, 12.00-13.00

Lördag 07.00-09.00, 18.00-21.00

Söndag 07.00-10.00

 

Lilla Ridhuset

Lediga tider (undervisning och rehabridning kan pågå)

Måndag-torsdag 09.00-21.00 (utom uppehållstiden i stora ridhuset)

Fredag 09.00- 20.00 (utom uppehållstiden i stora ridhuset)

Lördag 07.00-09.00 (09.00-13.00 vid kallare temeratur än -5) 13.00-19.00

Söndag 07.00-19.00

Boknings-/reserverbara tider för enskild ridning/hoppning

Måndag-torsdag 09.00-21.00 (utom uppehållstiden i stora ridhuset)

Fredag 09.00-19.00 (utom uppehållstiden i stora ridhuset)

Lördag 13.00-19.00

Söndag 07.00-15.30

Med reservation för felskrivningar.

Ridskolan har alltid företräde till ridhusen. Ibland kan ändringar ske med kort varsel.